Om insamlingsstiftelse

Carlastiftelsens Insamlingsstiftelse är en så kallad insamlingsstiftelse. Detta innebär att dess verksamhet baseras på donationer, både från privatpersoner och företag. En insamlingsstiftelse ska precis som en vanlig stiftelse uppfylla ett bestämt ändamål. Detta ändamål bestäms vid stiftelsens grundande och kan endast ändras efter godkännande från Länsstyrelsen.

För att en insamlingsstiftelse ska anses startad krävs att stiftarna genomför ett s.k. upprop. Carlastiftelsens upprop hittar du här. Där finner du också stiftelsens ändamål. Ett upprop innebär att man offentliggör att man samlar in medel till ett bestämt ändamål, och att de pengar som samlas in kommer utgöra en självständig egendom som ska främja stiftelsens ändamål. Uppropet och insamlandet av medel är själva startskottet för stiftelsen. Carlastiftelsens upprop skedde den 7 december 2021 genom publicering på denna hemsida. Efter detta datum välkomnas alla gåvor och donationer till stiftelsen. 

En insamlingsstiftelse ska registreras hos Länsstyrelsen sex månader efter dess grundande. Det är också Länsstyrelsen som därefter löpande sköter tillsynen av stiftelsen. En insamlingsstiftelse behöver dessutom en revisor som ser till att räkenskaperna redovisas korrekt och att kraven på god bokföringssed uppfylls. Det finns alltså flera kontrollinstanser som säkerställer att insamlingsstiftelsen följer lagen och arbetar för det bestämda ändamålet. 

För den som vill läsa mer om insamlingsstiftelser finns information på Länsstyrelsen Stockholms hemsida eller hos Skatteverket. Har du frågor till oss i stiftelsen kan du fylla i kontaktformuläret nedan, eller mejla styrelsens ordförande Martina Båtelson på: martina.batelson@gmail.com. Vi finns alltid här för att svara på era frågor.