För dig som vill ansöka om stöd

Carlastiftelsen ger bidrag till personer med förvärvade neurologiska skador och deras anhöriga med ändamålet att främja en god livskvalité. Bidrag kan sökas för valfri aktivitet som kan sätta guldkant på vardagen och/eller vid behov av ekonomiskt stöd på grund av en förändrad livssituation.

Carlastiftelsen ger också bidrag för att främja arbetet för kvinnor och diskriminerade gruppers rätt att leva fria och fullvärdiga liv. Bidrag kan sökas av personer och organisationer som arbetar för detta ändamål.

Det finns inga geografiska begränsningar i vilka som kan söka bidrag.

Ansökan kan endast göras genom formulären nedan. Stiftelsen tar alltså inte emot ansökningar via mail eller post. Intyg eller liknande behöver inte bifogas utan vi återkommer vid behov av förtydligande.

Stiftelsen tar emot ansökningar löpande under året och beslut om utdelning fattas av styrelsen löpande, minst en gång i kvartalet, i enlighet med stiftelsens ändamål och stadgar.

Stiftelsen delar ut bidrag upp till 25 000 kr.

Gör en ansökan

Vill du ansöka om bidrag kopplat till stiftelsens första ändåmål, dvs att främja livskvalitet för personer med förvärvade neurologiska hjärnskador, och deras anhöriga?
Gå till ansökningsformuläret här.


Vill du ansöka om bidrag kopplat till stiftelsens andra ändåmål, dvs främja arbetet för kvinnor och diskriminerade gruppers rätt att leva fria och fullvärdiga liv?
Gå till ansökningsformuläret här.